П О С Т А Н О В А
                  ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

        Про порядок введення в дію Закону Української РСР
           "Про реабілітацію жертв політичних репресій
                           на Україні"
 

     ( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 22, ст. 263 )
 

     Верховна    Рада    Української   Радянської   Соціалістичної Республіки   п о с т а н о в л я є:

     1. Ввести в дію Закон Української РСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ) з моменту опублікування його в пресі, за винятком положень, передбачених статтями 5, 6 і 9 цього Закону.

     2. Положення,  передбачені  статтями  5,   6   і   9   Закону Української  РСР  "Про  реабілітацію  жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ), вводяться в дію з 1 липня 1991 року.

     3. Раді Міністрів Української РСР до 1 червня 1991 року:

     підготувати і  подати  на  розгляд Верховної Ради Української РСР  пропозиції  про  внесення  змін   і   доповнень   до   чинних законодавчих  актів  Української  РСР,  що  випливають  з положень Закону Української РСР "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 );

     привести рішення Уряду Української РСР у відповідність з  цим Законом;

     відповідно до положень даного Закону розробити і затвердити:

     - положення про порядок виплати компенсацій, повернення майна або відшкодування його вартості реабілітованим;

     - зразок посвідчення про пільги та порядок надання цих пільг;

     - положення про  комісії  обласних,  міських  і  районних Рад народних  депутатів,  утворення  яких передбачено статтею 9 даного Закону.

     4. Дія  статей  3,  4  та  9  Закону  Української  РСР   "Про реабілітацію  жертв  політичних  репресій  на  Україні" ( 962-12 ) не   поширюється   на   репресовані  народи,  насильно  переселені (кримські татари, німці, греки, болгари, поляки, вірмени та інші),
оскільки питання про реабілітацію цієї категорії громадян вирішено Постановою  Верховної  Ради  РСР  від  7  березня  1991 року "Про скасування  законодавчих  актів  у зв'язку з Декларацією Верховної Ради  СРСР  від 14 листопада 1989 року "Про визнання незаконними і злочинними  репресивних  актів  проти  народів,  яких було піддано насильственому переселенню, і забезпечення їх прав".

     5. Державному  комітету  Української  РСР  по  телебаченню  і радіомовленню,  редакціям республіканських  і  місцевих  газет  та журналів  систематично  висвітлювати  стан  роботи  по відновленню справедливості щодо репресованих в республіці.
 

 Голова Верховної Ради Української РСР                   Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 17 квітня 1991 року
          N 963-XII

Comments:

Яндекс.Метрика